ANVS: dit moet SHINE onderzoeken voor bouw van medische isotopenfabriek

Het bedrijf SHINE wil een nucleaire installatie voor de productie van medische isotopen bouwen in Veendam. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft via het ‘Advies Reikwijdte en Detailniveau’ aangegeven wat SHINE precies moet onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER).

Dit rapport heeft SHINE nodig voor de vergunningaanvraag voor de bouw van de installatie. Meer informatie en de documenten zijn te vinden op ANVS.