Beschermd wonen vanaf 1 juli 2021 aanvragen bij de eigen gemeente

Wanneer u denkt dat u Beschermd Wonen nodig heeft, dan moet u zich vanaf 1 juli 2021 melden bij uw eigen gemeente. Vanaf 2015 konden alle inwoners van de provincie Groningen aan aanvraag voor Beschermd Wonen doen bij team Centrale Toegang Beschermd Wonen in Groningen. Vanaf 1 juli verandert dit.

Bent u een nieuwe cliënt?

Wanneer u denkt Beschermd Wonen nodig te hebben dan kunt u bij ons een aanvraag doen. U kunt mailen naar beschermdwonen@veendam.nl of bellen met het algemene nummer van de gemeente Veendam 0598 652222. U wordt dan doorverbonden naar de juiste medewerker. Hier kunt u ook terecht met vragen over Beschermd Wonen.

Bent u al cliënt Beschermd Wonen?

Als u al cliënt Beschermd Wonen bent dan blijft de hulp aan u hetzelfde. U hoeft dus niets te doen. Wilt u een wijziging in uw situatie doorgeven? Of heeft u de wens om van zorgaanbieder te veranderen? Dan moet u hierover vanaf 1 juli 2021 ook contact opnemen met de gemeente Veendam .

Wat is Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen biedt een veilige woonomgeving. U krijgt begeleiding en toezicht aan huis in uw eigen woning of in de instelling van Beschermd Wonen waar u woont.
Het doel hiervan kan zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met uw woonsituatie en uw verplichtingen als huurder. Ook kan op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf en uw medebewoners zorgt.