Definitieve vergunningen en besluit zoutwinning Nedmag

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besluiten opgesteld voor het wijzigen van de instemming met het Winningsplan 2018 Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen. De ontwerpbesluiten hebben eerder ter inzage gelegen. De definitieve vergunningen en het besluit liggen ter inzage van vrijdag 30 april tot vrijdag 11 juni 2021.

In de omgeving van Veendam wint zoutwinbedrijf Nedmag sinds 1972 magnesiumzout uit de diepe ondergrond. De winningsactiviteiten liggen geografisch gezien in de provincie Groningen, binnen de grenzen van de gemeenten Veendam en Midden-Groningen en het verzorgingsgebied van het waterschap Hunze en Aa’s. Het effectgebied van de winning kan zich in de toekomst uitstrekken tot onder de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze. 

Waar is over besloten?

Het Winningsplan 2018 is een vernieuwde versie van het huidige winningsplan uit 2013. In het winningsplan wordt gespecificeerd hoeveel zout mag worden gewonnen, op welke locaties en onder welke voorwaarden. Dit vernieuwde plan is nodig omdat Nedmag de huidige winning moet afbouwen en op een nabijgelegen plek nieuwe winputten wil aanleggen. Dit is noodzakelijk als gevolg van de beheersmaatregelen die getroffen zijn na een incident in het zoutveld Tripscompagnie in april 2018, waarbij voor korte tijd pekel is weggestroomd. Door de beheersmaatregelen en in geringe mate door de nieuwe putten, wordt de bodemdaling meer dan aanvankelijk gedacht. 

Meer informatie

Een uitleg over de vergunningen en het Winningsplan 2018 Nedmag, informatie over de procedure en over zoutwinning in Nederland is online te vinden op de website Mijnbouwvergunningen.