Eerste subsidie versnelling woningbouw en herstructurering voor gemeente Veendam

De gemeente Veendam heeft als eerste gemeente in de provincie Groningen een subsidie voor de versnelling van de voorfase van de woningbouw en herstructurering ontvangen. De provincie Groningen heeft hiervoor, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ruim 8 ton beschikbaar gesteld. Het gaat nadrukkelijk om de planvorming en alles wat daarvoor nodig is, niet om de uitvoering van woningbouw en/of herstructurering zelf. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken overhandigde op woensdag 14 juli 2021 een cheque aan wethouder Henk Jan Schmaal.

Herontwikkeling Winkler Prins locatie

Complexe projecten vragen meer voorbereiding en bij die voorbereiding ondersteunen de provincie en het ministerie de Groninger gemeenten met subsidie. De gemeente Veendam ontvangt als eerste Groninger gemeente een subsidie van € 7.593,-- voor de inhuur van een extern adviseur. Deze gaat ondersteunen bij een stedenbouwkundig kader om het gebied van de huidige Winkler Prins aan de J.G. Pinksterstraat in het centrum van Veendam om te zetten naar onder meer een levendig woongebied.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: "Door de krapte op de woningmarkt is het voor veel mensen -ook in Veendam- lastig om een goede, betaalbare woning te vinden. Het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk nieuwe woningen worden gebouwd. De gemeente versnelt met deze subsidie de woningbouw aan de voorkant. Door deze herontwikkeling wordt wonen op de Winkler Prins locatie straks ook mogelijk. Mooi dat de gemeente Veendam dit voortvarend oppakt!"

Wethouder Henk Jan Schmaal: "De ontwikkeling van het Leer- en Sportpark zorgt ervoor dat deze Winkler Prins locatie in het najaar van 2022 vrijkomt. We zullen dus moeten nadenken over een andere, nieuwe invulling. De subsidie van de provincie helpt ons om nu al te starten met de planvorming voor deze locatie. Bovendien laat de provincie hiermee zien dat ze achter onze woonambities staat. Veendam kan zo een bijdrage leveren aan het huidige woningtekort. Met de nieuwe plannen zorgen we voor passende woningen voor alle doelgroepen."

Woningtekort verkleinen

De subsidieregeling is bedoeld voor alle Groninger gemeenten. De provincie en het ministerie hebben met deze subsidie als doel om het huidige woningtekort zo snel mogelijk te verkleinen, zodat alle Groningers een woning die bij hen past kunnen vinden. Met deze subsidie kunnen gemeenten tijdwinst boeken in de planvorming en daarmee ook in de uiteindelijke oplevering van woningen. 

Eerste subsidie versnelling woningbouw en herstructurering voor gemeente Veendam