Kerstboodschap burgemeester Berry Link

Het einde van 2021 nadert. Aan het begin van het jaar dachten wij dat 2021 ook het einde betekende van lockdowns en coronamaatregelen. Maar ook nu worden we weer geraakt door het coronavirus en merken we de gevolgen van de maatregelen die de verspreiding van dit virus moeten onderdrukken.

Contact

Na een paar maanden van ontspanning en groeiende hoop op het einde van de pandemie, zitten wij vlak voor kerst in een nieuwe lockdown. Besmettingen ontstaan vooral door het onderling contact en met de maatregelen worden die contacten beperkt. Contact is juist zo belangrijk in deze dagen. Uiteraard baal ik hier, net als u, enorm van. Immers, één van de mooie onderdelen van mijn ambt is het contact hebben met de inwoners van de gemeente en verbindingen kunnen leggen. Ontmoetingen met inwoners, verenigingen en ondernemers in hun leefomgeving, kennisnemen van hun zorgen, genieten van hun prestaties, luisteren naar hun kritiek en eerlijke reacties ontvangen. Die ontmoetingen verrijken mij en geven inspiratie en tips bij het oplossen van lastige vraagstukken. De kracht van de samenleving is immers de kracht van de mensen in die samenleving. Samen zorgen wij voor de kwaliteit van elkaars bestaan. En iedereen draagt daar op zijn of haar manier aan bij.

Kop d’r veur

De boodschap volhouden is nog steeds aan de orde, maar niet meer voldoende. Daar hoort minstens een toekomstperspectief bij. Maar vooral het vertrouwen dat we er samen bovenop kunnen komen en dat de maatregelen ook daadwerkelijk helpen. Daar hoort ook bij dat we elkaar nabij zijn, ons bekommeren om elkaar en contacten blijven onderhouden, ook al kan dit niet fysiek. Ik blijf dit als uw burgemeester ook doen, soms digitaal, maar hopelijk veelal persoonlijk op anderhalve meter afstand. In deze periode, aan de vooravond van kerst en oud en nieuw, sta ik voor de moeilijke taak om dicht bij u te staan, maar tegelijkertijd moet ik ook afstand houden en de noodzakelijke maatregelen handhaven. Mijn waardering voor ondernemers, verenigingsbestuurders, maar ook handhavers, hulpverleners, leerkrachten, zorgverleners, etc. is enorm groot. Van hen wordt een enorme inzet verwacht. Veel inwoners houden zich aan de basisregels en gestelde maatregelen, ook als dat veel moeite kost. Ik weet dat het niet altijd eenvoudig is, maar het is de enige manier om uit deze pandemie te komen. Met andere woorden: Kop d’r veur!

Wens

Ik spreek de hoop uit dat de komende feestdagen een periode van bezinning zijn en dat we vooral náást elkaar blijven staan. Blijf elkaar steunen en laten wij allen een lichtpunt zijn voor een ander. Graag wens ik u en uw dierbaren een gelukkig en zalig kerstfeest en een veelbelovend 2022 toe. Hopelijk wordt 2022 het jaar waarin we elkaar daadwerkelijk kunnen ontmoeten!

B.H.M. Link
Burgemeester van Veendam