Mededeling in verband met verwijdering van monumenten op graven

Op de begraafplaats Buitenwoelhof te Veendam zijn monumenten die op de nominatie staan om te worden verwijderd. Van de betreffende graven die ter plaatse zijn aangeduid met een bordje, is door de rechthebbende of de belanghebbende aangegeven dat men geen verlenging wenst van de graftermijn.

Als er vóór maandag 27 september 2021 geen nieuwe rechthebbende of belanghebbende contact opneemt met de gemeente, dan gaat de gemeente Veendam over tot het verwijderen van de betreffende monumenten. De lijst met welke graven dit betreft vindt u op het informatiebord op de begraafplaats.

Burgemeester en wethouders laten de monumenten in de week van 27 september 2021 verwijderen op grond van artikel 23 van de verordening voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam.

Indien het monument verwijderd wordt, heeft u de mogelijkheid om een herinneringsplaatje te laten plaatsen in de gaanderij bij de ingang van de begraafplaats. Als u dit wenst vragen we u contact met ons op te nemen. Aan een herinneringsplaatje zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer 0598 - 65 22 22

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam