Mobiliteitsplan 2030

De gemeente Veendam heeft u gevraagd om mee te denken over een nieuw, toekomstgericht Mobiliteitsplan. De ideeën en reacties hebben we gebruikt bij het opstellen van het Mobiliteitsplan.

Het ontwerp Mobiliteitsplan is klaar en is voor iedereen te lezen via:  www.veendam.nl/mobiliteit

Mobiliteitsplan Gemeente Veendam