Onderhoud aan bomen Veendam

Vanaf vrijdag 12 maart 2021 tot en met eind maart 2021 voert de gemeente Veendam snoeiwerkzaamheden uit aan bomen. De gemeente gaat in deze periode ook bomen kappen die niet meer veilig zijn of die ziek zijn. Er wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Als er nesten of broedende vogels gesignaleerd worden in een boom, dan wordt deze boom niet gekapt zolang er vogels in broeden.

Verspreid door de gemeente

Het onderhoud, de snoeiwerkzaamheden en het kappen van bomen vindt in de gehele gemeente plaats.

Hinder door werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur. Hier kunt u enige hinder van ondervinden. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt.