Ondersteuner Jeugd en Gezin bij alle huisartsen in de gemeente Veendam

Alle huisartsen in de gemeente Veendam hebben sinds kort een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) in de praktijk. Gezinnen en kinderen kunnen op deze manier via de huisartsenpraktijken van de OJG vroegtijdig hulp en ondersteuning krijgen bij opvoed- en opgroeiproblemen. De OJG biedt kortdurend en laagdrempelig hulp.

Zorg dichtbij

Soms komt een ouder(s)/verzorger(s) voor vragen te staan over het welzijn van het kind. Of een kind heeft zelf vragen. De OJG is er om te helpen bij het verhelderen van vragen en het vinden van passende antwoorden. De OJG biedt laagdrempelige en goede zorg bij de eigen huisarts. Wanneer het toch nodig is verwijst de OJG via de huisarts naar specialistische jeugdhulp of het CJG. Daarom werkt de OJG nauw samen met andere lokale organisaties en is goed op de hoogte van het aanbod van de specialistische jeugdhulp. 

Pilot

In 2017 is de gemeente gestart met een pilot bij twee huisartsen, als onderdeel van een pilot in de provincie Groningen. Op basis van de resultaten in Veendam en elders in de provincie Groningen heeft de gemeente Veendam met alle huisartsen in de gemeente afspraken gemaakt over de inzet van een OJG. De gemeente financiert nu bij alle huisartsen de inzet van een OJG. Wethouder Ans Grimbergen: “Het is belangrijk dan kinderen zo vroeg mogelijk passende hulp krijgen als zij dat nodig hebben. Huisartsen kunnen sommige vragen van jeugdigen en hun opvoeders niet altijd goed beantwoorden. Met een OJG in hun praktijk is jeugdhulp voor hun patiënten dichterbij en is doorverwijzen naar jeugdhulporganisaties of het CJG vaak niet nodig. Ik ben blij dat alle huisartsen een OJG in de praktijk hebben. Het is belangrijk de zorg voor kinderen vroegtijdig en dichtbij te brengen en zo laagdrempelig mogelijk te maken. Een aantal huisartsen in Veendam hebben al langer een OJG in hun praktijk. Zij, maar ook de ouders en kinderen, zijn daar tevreden over. Als gemeente zien wij ook de positieve effecten hiervan, onder andere in de veel minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg.”

Ondersteuner Jeugd en Gezin 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat door de inzet van een OJG bij huisartsenpraktijken er 60 tot 80 % minder verwijzingen naar specialistische jeugdhulp zijn. Veel patiënten kunnen binnen 5 tot 7 contacten worden geholpen. De meest voorkomende hulpvragen aan de OJG zijn: 

  • Zorgen over de ontwikkeling of moeilijkheden in de opvoeding
  • Zorgen over het gedrag, zoals prikkelbaarheid, boosheid, angsten, somberheid, dwangklachten of zindelijkheidsproblemen zonder medische oorzaak.
  • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)

Een OJG handelt de meeste hulpvragen zelf af. De OJG-ers zijn werkzaam bij een jeugdhulporganisatie. Zij worden een aantal uren per week ingezet bij een huisartsenpraktijk. Het is de huisarts die het kind doorverwijst, maar alleen met toestemming van de ouder of verzorger.