Ontwerpbestemmingsplan “Veendammer Poort N33”

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 3 maart 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Veendammer Poort N33” en het ontwerp voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van een McDonald’s-restaurant ter inzage liggen. Op de voorbereiding van het bestemmingsplan en de vergunningverlening is de coördinatieregeling van toepassing.

Plan

Bij het verdubbelen van de N33 is ter hoogte van de aansluiting op de N366 een gebied van 6 hectare ontstaan, met de naam “Veendammer Poort N33”. Het ontwerp bestemmingsplan is bedoeld om in het zuidoostelijk deel van dit gebied een horecavestiging mogelijk te maken. Voor de rest van het gebied worden nog plannen gemaakt. Het ontwerp voor de omgevingsvergunning heeft betrekking op de voorgenomen bouw van een McDonald’s-restaurant. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gecoördineerd voor te bereiden.

Inzage

Met ingang van 3 maart 2021 liggen het ontwerpbestemmingsplan “Veendammer Poort N33” en de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage. De stukken zijn, tijdens de openingstijden, in te zien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 5 Veendam. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via Ruimtelijkeplannen.nl of via de pagina Actuele bestemmingsplannen. (De ID-code van het plan is NL.IMRO.0047.02BPDrieborghN33-0301). De omgevingsvergunning is, als bijlage bij het bestemmingsplan, ook online te bekijken.

Zienswijze

U kunt tot en met 13 april 2021 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend via www.veendam.nl/zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken door te bellen met 0598-652222.