Praat mee over het mobiliteitsplan 2030

De gemeente Veendam stelt een nieuw, toekomstgericht Mobiliteitsplan op. Want hoe moet Veendam er in 2030 uitzien? De gemeente roept inwoners op om hierover mee te praten en denken.

Het Mobiliteitsplan 2030 gaat over onderwerpen zoals bereikbaarheid, parkeren, elektrisch rijden, het stimuleren van fietsen en de verkeersveiligheid in de gemeente Veendam. De gemeente organiseert hiervoor een online bijeenkomst op donderdag 17 juni 2021 waar inwoners kunnen meedenken en meepraten over deze onderwerpen. Daarnaast kunnen inwoners ook digitaal ideeën en wensen over mobiliteit achterlaten op de digitale kaart van Veendam.

Toekomstgericht Mobiliteitsplan 

Het Mobiliteitsplan is een actueel, samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid. In het plan staan ambities en doelen voor de toekomst op het gebied van diverse mobiliteitsthema’s. 

De vier hoofdthema’s waar Veendam voor gekozen heeft zijn:

  • Verkeersveilig & Toegankelijk
  • Duurzaam & Vitaal
  • Aantrekkelijk & Leefbaar
  • Bereikbaar & Bedrijvig

Meedenken en meepraten

Op donderdag 17 juni 2021 wordt er van 19.30 tot 21.00 uur een online bijeenkomst georganiseerd. Inwoners kunnen aan deze bijeenkomst deelnemen door zich voor 16 juni 2021 aan te melden via mobiliteitsplanveendam@sweco.nl. De inbreng uit de bijeenkomst en via de digitale kaart worden meegenomen bij het opstellen van het Mobiliteitsplan.