Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. In de begroting van het OV-bureau voor 2022 is sprake van een tekort van ruim 9 miljoen euro. Het tekort wordt vooral veroorzaakt doordat reizigersaantallen en inkomsten in 2022 naar alle waarschijnlijkheid nog lang niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis. Tegelijkertijd is er ook nog geen zekerheid over een financiële bijdrage van het Rijk, zoals die er wel was in 2020 en 2021.

Het begrote tekort wordt voor een derde opgelost door het aantal ritten aan te passen, vooral op de zogenoemde ‘dikke’ lijnen. De frequentie gaat bijvoorbeeld terug van 8 keer per uur naar 6 of 4 keer per uur. Lijnen die (deels) hetzelfde traject afleggen rijden tijdelijk minder of niet waardoor reizigers soms moeten overstappen. In het aanvullend net wordt alleen gereden als het nodig is. Voor de dekking van de rest van het tekort (6 miljoen) wordt een beroep gedaan op het Rijk, net als in 2020 en 2021.

Het memo met de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022 is beschikbaar op de website van het OV-bureau. Iedereen kan hier tot vrijdag 11 juni bij het OV-bureau op reageren. Eind juni bespreekt het dagelijks bestuur de definitieve hoofdlijnen.