Let opOp dit moment is de website verminderd bereikbaar en kunt u problemen ondervinden met het invullen van onze formulieren. De gemeente veendam is bereikbaar via mail: info@veendam.nl of telefonisch: 0598 652222 (tussen 8.30 en 15.00 uur).

Sleuteloverdracht brugjaargebouw Winkler Prins

Op woensdag 8 september 2021 heeft wethouder Henk Jan Schmaal officieel de sleutel over van het nieuwe brugjaargebouw van de Winkler Prins. Na ruim een jaar bouwen is met de start van het schooljaar 2021/2022 het gebouw in gebruik genomen. De wethouder heeft de sleutel overgedragen aan Ineke Jager, directeur van het brugjaar.

Leer- en Sportpak

De realisatie van het Leer- en Sportpark (LSP) is in volle gang. Naast het brugjaargebouw is na de herfstvakantie ook het nieuwe VMBO gebouw klaar om in gebruik te worden genomen. Rond de stadionlocatie en het sportpark zijn de gebruiksfuncties verruimd en worden de laatste onderdelen aangelegd. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het is erg belangrijk dat kinderen regelmatig sporten. Dat heeft niet alleen te maken met leren verliezen en winnen en het kunnen functioneren in een team, maar heeft ook een positief effect op hoe jij je voelt en verbetert bovendien de leerprestaties. Het LSP versterkt  de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs.” 

Gebouw

Het brugjaargebouw is ruim opgezet met veel licht en ongeveer 400 leerlingen krijgen er les. De lokalen zijn gegroepeerd rondom een centraal plein. De lessen worden klassikaal gegeven.  Op het centrale plein kunnen leerlingen werken, alleen of in groepjes. Op de bovenverdieping zijn lokalen voor de theoretische vakken. Beneden zijn de praktische en creatieve vakken te vinden, maar ook  ruimtes voor ontspanning en ontmoeting. Ineke Jager: “De inrichting van het gebouw past bij de visie van de school: open, transparant in een veilige herkenbare brugklasomgeving. Doordat alle brugklasleerlingen in één gebouw zitten, komen ze elkaar veel meer tegen. Dat is een voordeel als je na het brugjaar doorstroomt naar een van de deelscholen. Je kent dan al heel wat leerlingen van je nieuwe klas.”   

Bouw en aanleg

De komende maanden zijn er nog volop werkzaamheden op het LSP. Op het sportgedeelte start binnenkort de aanleg van de Skills Gardens en na de herfstvakantie wordt het VMBO gebouw in gebruik genomen. Daarna wordt er begonnen aan de renovatie van de het huidige hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan 1. Als dat ook klaar is staat er een modern en compleet Leer- en Sportpark voor ruim 2000 leerlingen en verschillende verenigingen.