Stembureaus gemeente Veendam coronaproof tijdens Tweede Kamerverkiezing

Op woensdag 17 maart 2021 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De maatregelen rondom het coronavirus zijn van invloed op deze verkiezingen. Niet alle stembureaulocaties is de gemeente Veendam zijn geschikt of beschikbaar voor deze verkiezingen. Daarom zijn de locaties gewijzigd en zet de gemeente Veendam een mobiel stembureau in. Ook kan er al op 15 en 16 maart 2021 op drie locaties vervroegd een stem worden uitgebracht.

Stembureaus 

Vanuit de rijksoverheid zijn coronamaatregelen opgesteld voor de stembureaus tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Hieraan moeten alle stembureaulocaties voldoen. Om aan deze maatregelen te kunnen voldoen zijn alle locaties beoordeeld en er is gekeken naar grotere en nieuwe locaties. Op 17 maart 2021 zijn er negen reguliere stembureaus, verspreid over de gemeente Veendam. Deze locaties zijn te vinden op www.veendam.nl/verkiezingen.

Mobiel stembureau

Om iedereen de mogelijkheid te geven dicht bij huis te kunnen stemmen, zet de gemeente Veendam een mobiel stembureau in. Het mobiel stembureau, een vrachtwagen met oplegger, doet op de dag van de verkiezing meerdere locaties aan. Het gaat voornamelijk om locaties die door de maatregelen bij deze verkiezingen niet ingezet kunnen worden als stembureau. Met een geldige stempas en identiteitsbewijs kunnen inwoners binnen de gemeente in elk stembureau stemmen, dus ook in het mobiel stembureau. Burgemeester Sipke Swierstra: “Door een mobiel stembureau in te zetten, kunnen kiezers binnen de gemeente Veendam op 17 maart aanstaande dicht bij huis stemmen. Het mobiel stembureau is een goed alternatief voor de weggevallen stemlocaties in onder andere zorginstellingen. In de route van het mobiel stembureau zijn deze locaties meegenomen, zodat de bewoners dicht bij huis kunnen stemmen. Ik hoop dat hier ook veel gebruik van gemaakt wordt, want iedere stem telt!”.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan er in de gemeente Veendam bij drie stembureaus vervroegd worden gestemd. Het vervroegd stemmen geeft kiezers, vooral kiezers die tot de risicodoelgroep behoren, de mogelijkheid om een stem eerder uit te brengen, naast de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te stemmen of het geven van een volmacht. Vervroegd stemmen is op 15 en 16 maart 2021 mogelijk van 7.30 tot 21.00 uur op de volgende stembureaus:
•    Cultuurcentrum van Beresteyn, Museumplein 5a, Veendam 
•    Waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5, Veendam 
•    Bijleveldcentrum, van Delftstraat 45, Wildervank

Maatregelen coronavirus 

Er worden op de stembureaus verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Tijdens de komende verkiezing wordt er per stembureau een extra stembureaulid aangewezen om toe te zien op het naleven van de voorzorgsmaatregelen. Ook worden er spatschermen geplaatst, is er een vaste looproute in het stemlokaal en wordt het stemlokaal zeer regelmatig schoongemaakt. Ook krijgt iedere kiezer een ‘’eigen’’ potlood.