Veendam zoekt samen met inwoners en ondernemers nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Veendam vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Via www.veendam.nl/gezochtburgemeester kunnen inwoners en ondernemers van de gemeente Veendam een vragenlijst invullen. Die inbreng wordt meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Gemeenteraad

Het proces van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen is afgerond. Veendam heeft er met overtuiging voor gekozen om als zelfstandige gemeente verder te gaan. Daarom gaat de gemeenteraad samen met de Commissaris van de Koning op zoek naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester, komt er een einde aan het waarnemend burgemeesterschap van de heer Sipke Swierstra. De gemeenteraad heeft een grote rol in de benoeming van een burgemeester, omdat de gemeenteraad onder andere het profiel voor de nieuwe burgemeester vaststelt. Ook doet de raad een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de burgemeester. Op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een burgemeester benoemd bij Koninklijk Besluit.

Profielschets

De Commissaris van de Koning overlegt met de gemeenteraad over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld. De eisen voor benoeming worden vastgelegd in de zogenaamde profielschets die door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Gezocht: Burgemeester!

De gemeenteraad wil graag weten wat inwoners of ondernemers belangrijke eigenschappen vinden voor de nieuwe burgemeester. Op de website staat een vragenlijst. Op woensdag 27 januari 2021 worden deze vragen ook gepubliceerd in “De Veendammer”. De vragen gaan over welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben en wat belangrijke taken zijn. De vragenlijst is beschikbaar tot 7 februari 2021. De inbreng wordt meegenomen bij het opstellen van de profielschets. De profielschets wordt daarna vastgesteld door de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de vacature voor burgemeester opengesteld.

Vervolg

De Commissaris van de Koning ontvangt vervolgens alle sollicitatiebrieven en wint informatie in over de sollicitanten. Op basis daarvan geeft hij aan welke kandidaten benoembaar zijn en bespreekt de selectie met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de door hen geselecteerde kandidaten en stelt een aanbeveling op. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast in een besloten raadsvergadering. De gekozen kandidaat wordt direct hierna bekend gemaakt en met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. De nieuwe burgemeester wordt daarna door de Kroon benoemd. Verwacht wordt dat een nieuwe burgemeester aan het einde van de zomer kan worden benoemd.