Vergunning kleinschalig crematorium verleend

Uitvaartcentrum Buitenwoelhof (Mekander-uitvaart) heeft plannen voor het uitbreiden van de aula en de bouw van een kleinschalig crematorium op het perceel Langeleegte 54 te Veendam. Voor deze plannen is in november 2019 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

De beoordeling van de aangevraagde omgevingsvergunning heeft enige tijd in beslag genomen. De gevraagde vergunning is op 26 januari 2021 verleend. De bekendmaking van het verlenen van de vergunning wordt gepubliceerd op Officiële Bekendmakingen