Voordracht nieuwe burgemeester Veendam op 14 juni

Op maandag 14 juni 2021 wordt bekend wie de gemeenteraad voordraagt als nieuwe burgemeester van Veendam. De voorzitter van de vertrouwenscommissie maakt de naam bekend in een bijzondere openbare raadsvergadering. Deze vergadering is aansluitend aan de besloten raadsvergadering, waarin er gestemd wordt over twee kandidaten.

Raadsbesluit in besloten vergadering

De vertrouwenscommissie bestaat uit een afvaardiging van raadsleden van de partijen in de gemeenteraad, die met een advies komen aan de voltallige gemeenteraad. Deze commissie is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten. Tijdens een besloten raadsvergadering presenteert de vertrouwenscommissie twee kandidaten. De raad neemt op 14 juni een besluit over de uiteindelijke kandidaat. Door een schriftelijke stemronde bepaalt de gemeenteraad wie van de twee kandidaten als nummer 1 en als nummer 2 op de voordracht komt te staan. Dat gebeurt, zoals de wet voorschrijft, in een besloten vergadering. De besloten vergadering gaat direct vooraf aan de bijzondere openbare vergadering. 

Bijzondere openbare vergadering 

In de schorsing na het besloten deel van de vergadering wordt de voorkeurskandidaat gebeld. Vervolgens gaat de raadsvergadering verder met een openbaar deel, waarin de naam van de voorgedragen kroonbenoemde burgemeester openbaar wordt gemaakt. De bijzondere openbare vergadering start naar verwachting rond 20.30 uur. Het precieze tijdstip is niet aan te geven, aangezien deze afhankelijk is van de duur van de besloten vergadering. Vanwege corona kan er geen publiek bij de bijzondere vergadering aanwezig zijn. De openbare vergadering is te volgen via de livestream.

Beëdiging nieuwe burgemeester 

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de benoeming voorbereidt. Op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een burgemeester benoemd bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting vindt de beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris van de Koning na de zomer plaats. Op de hele procedure rust geheimhouding om de privacy van de kandidaten te beschermen.

Zelfstandig

Het proces van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen is afgerond. Veendam heeft er met overtuiging voor gekozen om als zelfstandige gemeente verder te gaan. Daarom is de gemeenteraad samen met de Commissaris van de Koning op zoek gegaan naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester.