Webinar Regionale Energiestrategie Groningen

Donderdag 25 maart 2021 | 20.00 – 21.15 uur | online
Om de uitstoot van CO₂ te verminderen, is het nodig om steeds meer energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld uit wind en zon. Daarover zijn landelijk afspraken gemaakt. In Nederland wordt gewerkt aan regionale energie strategieën (RES). In RES regio Groningen werken de provincie, gemeenten en waterschappen samen, net als in andere energie regio’s.

In de RES Groningen staan afspraken over hoeveel duurzame energie Groningen in 2030 op land wil opwekken. RES regio Groningen werkt samen met de netbeheerder, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiging van bedrijven. De verschuiving naar duurzame energie raakt ons allemaal. Welke invloed heeft de RES op onze gemeente? In een webinar op donderdag 25 maart 2021 van 20.00 tot 21.15 uur vertelt RES Groningen u er graag meer over. En uiteraard kunt u vragen stellen. Aanmelden kan via Regionale Energiestrategie Groningen.


Het programma van het webinar is als volgt:

  • 20.00 uur: Welkom
  • 20.05 uur: Waarom de energietransitie
  • 20.10 uur: Presentatie RES
  • 20.25 uur: Betrokken gemeente bij RES
  • 20.40 uur: Vragen van kijkers beantwoorden
  • 20.50 uur: Wat kunt u als inwoner zelf doen?
  • 21.15 uur: Afsluiting