Wie wordt de ‘Veendammer van het Jaar 2021’?

Voor de veertiende keer wordt de verkiezing ‘Veendammer van het Jaar’ gehouden. Ook dit jaar kan een individuele persoon, club, groep of organisatie worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de titel ‘Veendammer van het Jaar 2021’. Tot en met 31 december 2021 kunnen kandidaten worden voorgedragen.

Waar moet een Veendammer van het Jaar aan voldoen?

Het gaat om de Veendammer(s), die een positieve bijdrage aan Veendam geleverd heeft/hebben. De potentiële ‘Veendammer van het Jaar 2021’ moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De kandidaat, club, groep of organisatie:

 • Heeft op een positieve manier de aandacht op Veendam gevestigd.
 • Is geboren en/of woonachtig in de gemeente Veendam.
 • Heeft een goede reputatie.
 • Is net een beetje anders (opvallend) dan anderen.

Voordragen 

Weet u wie de titel ‘Veendammer van het Jaar 2021’ moet krijgen?  Stuur dan een e-mail met de gegeven en een uitgebreide motivatie naar communicatie@veendam.nl. Tot 31 december 2021 kunnen kandidaten worden voorgedragen.

Voorwaarden 

In de aanmelding wordt een korte omschrijving gegeven over de persoon/organisatie die wordt voorgedragen. Deze omschrijving bestaat uit de volgende punten: 

 • De naam van de persoon/organisatie.
 • Contactgegevens van degene die de Veendammer van het Jaar voordraagt.
 • Duidelijke argumenten waarom juist deze persoon/ organisatie de Veendammer van het Jaar moet worden.
 • In de mail vermeldt u uw eigen contactgegevens. Indien nodig kan de gemeente Veendam en/of jury van de Veendammer van het Jaar contact met de voordrager(s) opnemen.
 • De genomineerde(n) zijn niet eerder Veendammer van het Jaar geweest.
 • Collegeleden, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Veendam en/of (voormalige ambtelijke organisatie) De Kompanjie kunnen niet worden genomineerd, tenzij hun nominatie los staat van de werkzaamheden die zij uit hoofde van hun functie hebben uitgevoerd.
 • Oud collegeleden, - raadsleden en - ambtenaren van de gemeente Veendam en/of (voormalige ambtelijke organisatie) De Kompanjie kunnen de eerste vier jaar na vertrek niet worden genomineerd, tenzij hun nominatie los staat van de werkzaamheden die zij uit hoofde van hun functie hebben uitgevoerd.