Wijziging gemeentepolis

Neemt u via de gemeente Veendam deel aan de collectiviteitsverzekering bij Menzis (wordt ook wel gemeentepolis genoemd)? De voorwaarden van de gemeentepolis veranderen op 1 januari 2022.

Inkomensgrens

Vanaf 1 januari 2022 gaat de inkomensgrens naar 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Dit kan betekenen dat u vanaf 1 januari 2022 niet gebruik kunt maken van deze verzekering. Om te kijken wat dit voor u betekent, wordt met onderzocht of  u aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Daarvoor hebben wij wel uw hulp nodig.

Brief

Bent u deelnemer van de collectiviteitsverzekering bij Menzis en heeft u een inkomen zoals loon uit werk, uitkering, alimentatie etc.? Dan hebben wij van u gegevens nodig om te beoordelen of u gebruik kan blijven maken van de collectiviteitsverzekering. U ontvangt van ons begin september een brief. Hierin staat wat u moet inleveren om te kunnen beoordelen of u deelnemer van de gemeentepolis kunt blijven. Lever de gevraagde gegevens uiterlijk 14 september in. Hoe u dit kunt doen, staat in de brief.

Uitkering

Ontvangt u van ons een uitkering? Dan ontvang u geen brief. Wij hebben dan met uw inkomensgegevens al de inschatting kunnen maken of u aan de nieuwe voorwaarden voldoet.

Lees meer over de gemeentepolis.