Bericht van burgemeester Link

Landelijk, regionaal en lokaal willen burgemeesters de lokale winkeliers en horeca helpen door aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin zij nu zitten. Dit ondersteun ik ten zeerste.

Afname draagvlak

Mijn collega burgemeesters en ik zien dat het draagvlak voor het coronabeleid afneemt. Mensen vragen zich af wat er op de korte en lange termijn gebeurt met de economie. Veel ondernemers staat het water aan de lippen. Zij vrezen niet alleen voor hun onderneming, maar ook voor hun gezinnen.

Grote gevolgen

Vrijdag 14 januari is een nieuwe persconferentie. En horen we wat het kabinet besluit over de huidige coronamaatregelen. De geluiden van de detailhandel om bij een verlenging van de lockdown toch op zaterdag 15 januari open te gaan zwellen aan. Ik steun dit eenmalige protest. Er wordt deze dag niet gehandhaafd hierop. Tijdens de opening van de winkels op zaterdag kunnen ondernemers juist aantonen dat het wel coronaproof kan, zoals het handhaven van de 1.5 meter. De huidige basismaatregelen blijven gelden, ook tijdens een protest.

Motie openen samenleving

Vandaag wordt een motie ingediend tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin pleiten de gemeenten ervoor dat er wordt nagegaan hoe de samenleving wel open kan. Lokale besturen zouden de ruimte moeten krijgen om samen met de rest van de samenleving te kijken wat wel veilig en mogelijk is. Bij de besluitvorming over nieuwe maatregelen moet daarnaast ook duidelijkheid verschaft worden over steunpakketten.

Perspectief

Ik hoop dat het kabinet samen met het lokale bestuur een perspectief gaat opstellen voor de lange termijn. Waarbij we leren leven met corona en waarbij de samenleving weer veilig open kan. Ik wil hier mijn steun graag aan geven.