Compensatieregeling energielasten

Het kabinet heeft aangekondigd dat er in 2022 een extra compensatieregeling komt voor energielasten voor inwoners met een laag inkomen.

Deze regeling zal uitgevoerd worden door, zoals het nu lijkt, de gemeenten. Momenteel wordt deze regeling uitgewerkt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het indienen van een aanvraag is nog niet mogelijk. Insteek is dat de regeling in de loop van het eerste kwartaal van 2022 (voor 1 april 2022) aangevraagd kan worden. Vanaf wanneer dit exact kan, is nu nog niet bekend. Zodra dit mogelijk is en hierover meer bekend wordt, volgt communicatie hierover via onze website.