Crisisnoodopvanglocatie in de gemeente Veendam

De gemeente Veendam heeft besloten een crisisnoodopvang gereed te maken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Vanavond wordt de Sorghvliethal in Veendam opengesteld voor de opvang van maximaal 100 personen.

Aanmeldcentrum

Al langere tijd zijn er problemen met de huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers na melding bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA is hard aan het werk een oplossing te vinden om deze problemen op te lossen. Voor de korte termijn heeft het COA het Rijk gevraagd een helpende hand te bieden. Vanuit de Rijksoverheid zijn de veiligheidsregio’s gevraagd noodopvangplekken te realiseren. De gemeente Veendam is daarom op zoek gegaan naar een passende, tijdelijke locatie in onze gemeente. 

Opvang

Burgemeester Berry Link: “Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. De gemeente Veendam biedt de komende tijd crisisnoodopvang. Dat betekent dat vluchtelingen die bij aankomst in Ter Apel niet direct geholpen kunnen worden, hier tijdelijk verblijven. Deze mensen verblijven kort in de gemeente Veendam. Daarna vertrekken zij naar een andere locatie in ons land.”

Informatie

De meest gestelde vragen en antwoorden en actuele informatie kunt u bekijken op Veendam.nl/opvangvluchtelingen. Als de informatie die u zoekt niet op de website staat, neem dan contact op via telefoonnummer 0598 652222 of stel uw vraag per mail via opvangvluchtelingen@veendam.nl.

 

Is de beslissing al genomen?

Ja 

Waarom komen er vluchtelingen in Veendam?

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen en asielzoekers

Hoe worden verstoringen van de openbare orde opgelost?

Incidenten worden door de politie en boa’s opgepakt.

De gemeente moet de veiligheid goed regelen, het mag niet ten koste gaan van de bewoners. Hoe wordt de veiligheid geregeld?

Er is beveiliging op locatie en extra inzet van de politie. Daarnaast wordt de coördinatie binnen de Sorghvliethal uitgevoerd door een locatie coördinator.

Wat zijn de kosten van opvang?

De worden vergoed door het Rijk. Voor de gemeente Veendam zijn er geen kosten.

Wat is een tijdelijke opvang?

De crisisnoodopvang in Veendam is georganiseerd voor de komende drie weken.

Wie worden in Veendam ondergebracht?

De gemeente Veendam biedt de komende tijd crisisnoodopvang. Dat betekent dat vluchtelingen die bij aankomst in Ter Apel niet direct geholpen kunnen worden, hier tijdelijk verblijven.

Blijven vluchtelingen op het terrein?

De vluchtelingen zijn vrij om van het terrein af te gaan. 

Wat doen de vluchtelingen de hele dag?

Er worden activiteiten georganiseerd, zoals vermaak, helpende hand in de Sorghvliethal.

Hoelang blijven de mensen (gemiddeld?)

Onze locatie is voor de komende drie weken geregeld.

Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar Veendam?

De verwachting is dat de vluchtelingen in de avond aankomen.

Hoe worden de vluchtelingen geregistreerd en geïdentificeerd?

De COA registreert en identificeert de vluchtelingen.

Hoe is de gezondheidszorg voor vluchtelingen geregeld?

De COA is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van de vluchtelingen.

Kunnen vluchtelingen naar de kerk of moskee?

Ja, de vluchtelingen kunnen een kerk of moskee bezoeken

Hoe zit het met de veiligheid binnen en rond deze opvang?

Op locatie is beveiliging aanwezig