Eerste eikenprocessierupsen uit het ei

De eerste eikenprocessierupsen zijn uit hun eitjes gekomen. En nu is het moment waarop ze nesten gaan vormen en voor het publiek zichtbaar worden. De rupsen kunnen lange tijd zonder voedsel overleven, en wachten tot de jonge eikenblaadjes uitlopen. Op veel plekken is dat nu het geval.

Kennisplatform Processierups

Vanwege de grote overlast in 2019 is op initiatief van het Ministerie van LNV het Kennisplatform Processierups in het leven geroepen om de overlast van de eikenprocessierups beter beheersbaar te houden. Op www.processierups.nu staat veel informatie over eikenprocessierupsen en antwoorden op veel gestelde vragen. Ook voor tuineigenaren, recreatiebedrijven en onderwijsinstellingen.        

Werkgroep eikenprocessierups Groningen

In de Werkgroep Eikenprocessierups Groningen houden de Stichting Groninger Bomenwacht, GGD Groningen, Staatsbosbeheer, provincie Groningen en diverse gemeenten de ontwikkeling van de eikenprocessierups goed in de gaten. Zo worden gezamenlijk feromoonvallen uitgezet om vanaf juli de vlinders te vangen. Hiermee wordt de verspreiding en ontwikkeling van de eikenprocessierups in Groningen gevolgd.

Vragen en meldingen

Heeft u vragen over de eikenprocessierups in de gemeente Veendam of wilt u melding maken van nesten of rupsen bij u in de buurt? Dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@veendam.nl of te bellen met 0598 – 652222. Op de website van de gemeente vindt u informatie over de eikenprocessierups, de aanpak en werkwijze.

Voor vragen of opmerkingen over de aanpak van de eikenprocessierups in de provincie Groningen kunt u contact opnemen met Stichting Groninger Bomenwacht via 050-534 51 99 of info@groningerbomenwacht.nl.