Gemeente Veendam wint met Leer- en Sportpark de Langeleegte Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022

De winnaars van de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022 zijn bekend. Uit alle inzendingen koos de jury vier innovaties, waarvan Leer- en Sportpark de Langeleegte er een van is. De vier winnaars presenteren zich op 26 april 2022 tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties voor een panel van drie deskundigen op het gebied van innovatie. De panelleden bepalen tijdens de pitches welke Innovaties één of meerdere vouchers ontvangen, te verzilveren bij de BSNC, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF of Sportinnovator. Naast Leer- en Sportpark de Langeleegte zijn de winnaars van de Innovatieprijs Grass2Grass, de Violette en een Multifunctionele ijsbaanconstructie.

De gemeente Veendam heeft zich in 2021 ingeschreven om met het Leer- en Sportpark de Langeleegte en de Skills Garden mee te doen met de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022. Deze innovatieprijs is een gezamenlijk initiatief van de Brancheorganisatie Sport- en Cultuurtechniek (BSCN), Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, Sportinnovator en de Vakbeurs Sportaccommodaties. De initiatiefnemers benadrukken met de prijs het belang van kennisdeling en promotie over vernieuwingen in de sportsector, gericht op de aanleg, het onderhoud en beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen. Ook willen de initiatiefnemers de focus versterken op innovatie bij het bedrijfsleven, opdrachtgevers en gebruikers, de implementatie van innovaties stimuleren en het belang uitdragen van samenwerking in de branche om te kunnen innoveren.

Presentatie LSP innovatie op 26 april 2022 tijdens de vakbeurs sportaccommodaties

Samen met de drie andere winnaars presenteert de gemeente Veendam zich met het LSP-concept op 26 april 2022 tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties voor een panel van drie deskundigen op het gebied van innovatie. De panelleden bepalen tijdens zogenoemde pitches welke Innovaties een of meerdere vouchers ontvangen, te verzilveren bij de BSNC, Vereniging Sport en GemeentenNOC*NSF of Sportinnovator. Net als in 2021 zijn er meerdere winnaars. Jurylid en verenigingsmanager van de BSNC Hans Arends: “Wij leggen het accent op innovaties die klaar zijn voor de markt. Daarbij past dat de winnaars de gelegenheid krijgen om zich aan de markt te presenteren en dat we hen daarmee een extra zetje in de rug geven.” Tijdens de pitches wordt de marktpotentie beoordeeld door een panel van deskundigen.

Diversiteit

Volgens jurylid Bob Thomassen van NOC*NSF is de jury blij met de diversiteit aan inzendingen en ook winnaars: “Grass2Grass en de Violette sluiten aan op het thema duurzaamheid. Grass2Grass is een volledig recyclebaar kunstgrassysteem. De Violette is een GPS- gestuurde onkruidverwijderaar voor autonome en mechanische onkruidbestrijding op sportvelden. De Multifunctionele ijsbaanconstructie is ontworpen vanwege de klimaatontwikkelingen en maakt het mogelijk om al bij geringe vorst op natuurijs te schaatsen. Bij Leer- en Sport de Langeleegte is men erin geslaagd de verbinding te maken tussen hardware (gebouwen), software (sport- en beweegprogramma's) en orgware (organisatie).”

Beoordelingscriteria

Het beoordelen van de inzendingen gebeurde op basis van de criteria originaliteit en creativiteit, de aanleiding voor de innovatie, praktische meerwaarde en effectiviteit, promotie vakgebied, visie op marktpotentie en return on investment. Ook is er gekeken in hoeverre er sprake is van een concreet, gerealiseerd en duidelijk product, project of dienst.