Inburgering vanaf 2022

Heeft u op of na 1 januari 2022 een verblijfsdocument gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan bent u mogelijk inburgeringsplichtig onder de Wet inburgering 2021. Dit betekent dat u volgens de wet verplicht bent om in te burgeren.

Bij inburgeren leert u onder andere de Nederlandse taal. Ook wordt er met u gesproken over werk. De bedoeling is dat u de Nederlandse taal leert en dat u zich snel thuis voelt in onze gemeente. Vanaf 1 januari 2022 helpt de gemeente u met uw inburgering.

Kennismakingsgesprek

Als u inburgeringsplichtig bent, ontvangt u een uitnodigingsbrief voor een kennismakingsgesprek. Heeft u geen brief ontvangen, maar bent u wel inburgeringsplichtig? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 0598 652222. De gemeente betaalt het inburgeringstraject niet voor iedere inburgeraar. Dit hangt namelijk af van uw verblijfstitel. Als u de inburgering zelf moet betalen dan kunt u een lening afsluiten bij het DUO. Wij kunnen u hier tijdens het gesprek meer over vertellen. Wilt u alvast meer informatie over inburgeren? Dan kunt u ook kijken op de website www.inburgeren.nl.