Onthulling informatiepanelen cultuurhistorisch Veenkoloniaal landschap

Landschapsbeheer Groningen heeft samen met de gemeente Veendam, de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, grondeigenaren en initiatiefnemer Waling Meijer gewerkt aan herstel, beheer en versterking van het cultuurhistorisch veenwijkenlandschap. Met de onthulling van het informatiepaneel door wethouder Bert Wierenga werd dit project feestelijke afgerond. Het infopaneel heeft een mooie plek gekregen in Borgercompagnie/Wildervank, op de kruising met de Verbindingsweg.

Uniek cultuurlandschap in de Oude Veenkoloniën

In omvang en vorm is het landschap van de Veenkoloniën uniek in de wereld. Hier in het gebied ten westen van Wildervank is de kenmerkende, lijnrechte wijkenstructuur nog goed zichtbaar. De wijkenstructuur heeft in de gemeente Veendam daarom een beschermde status.

De waarde van de wijken

De wijken, die ontstaan zijn ten tijde van de turfwinning, zijn van grote betekenis. Destijds voor de afvoer van water en turf, nu vooral voor de aanvoer en berging van water. De opslagcapaciteit in dit gebied is verhoogd door op een aantal plaatsen te experimenteren met het plaatsen van stuwtjes die meer water vasthouden in de zomer. Dit gaat de afbraak van veen tegen en voorkomt daarmee de uitstoot van CO2. De wijken bieden ook veel kansen voor de biodiversiteit in dit agrarische gebied.

Aan de slag voor meer biodiversiteit

Er is een start gemaakt met ecologisch sloot schonen en nieuw maaibeheer. Door de wijk minder grondig te schonen en de berm minder vaak te maaien, zullen er meer bloemen en planten groeien. De rijkere vegetatie zorgt weer voor meer insecten. Veel van deze insecten zijn goede plaagbestrijders. Zo versterken we niet alleen de biodiversiteit, maar draagt dit ook bij aan de bescherming van landbouwgewassen. Daarnaast zijn binnen dit project 11 erven vergroend, meer dan 3000 bloempollen gepoot en een aantal vogelbosjes aangelegd als schuilplaats in het verder open landschap.

Zichtbaarheid en beleefbaarheid vergroten

Om de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van dit mooie stukje landschap te vergroten zijn er bankjes en informatiepanelen geplaatst op wandel- en fietsknooppunten.