Tegemoetkoming voor kunst- en culturele instellingen in Veendam

De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar om de kunst- & culturele sector tegemoet te komen in de nasleep van de coronapandemie. Door de landelijk getroffen coronamaatregelen hebben kunst- en culturele instellingen in de afgelopen twee jaar weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Daardoor konden zij geen eigen inkomsten genereren. Voor kunst- en culturele organisaties die in financiële nood zitten is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor compensatie. In totaal is hiervoor € 63.000,- beschikbaar gesteld.

Voor wie is het steunbudget?

Het steunbudget is bestemd voor kunst- en culturele organisaties in de gemeente Veendam die door de coronapandemie inkomsten zijn misgelopen en niet in aanmerking kwamen voor de eerdere tegemoetkomingen vanuit het Rijk (zoals de TOZO, NOW). Deze instellingen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om alsnog een gedeelte van de gemiste inkomsten te laten compenseren. 

Aanspraak maken op coronacompensatie

Aanvragen voor coronacompensatie kunnen worden ingediend bij het subsidieloket van de gemeente Veendam. Aanvragen voor coronacompensatie worden apart getoetst aan de hand van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Veendam en worden op volgorde van aanvraag beoordeeld. Een aanvraag kan eenvoudig worden gedaan via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Kunst- en culturele instellingen die aanspraak willen maken op coronacompensatie kunnen het formulier ingevuld (en met de gevraagde bijlagen) digitaal indienen bij het subsidieloket.

Voor meer informatie over de coronacompensatie voor de kunst- en culturele sector of hulp bij het indienen van een aanvraag kan via de mail of telefonisch contact worden opgenomen via info@veendam.nl of 0598 652222.