Zitting centraal stembureau en proces verbaal

Op dinsdag 1 februari 2022 is in een niet-openbare zitting van het centraal stembureau onderzoek gedaan naar de kandidatenlijsten die op 31 januari 2022 zijn ingeleverd. Er is gekeken naar de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste partijnaam (‘aanduiding’).

  • Van deze bevindingen is een proces-verbaal opgemaakt dat u kunt inzien.

 Proces-verbaal

  • Het proces-verbaal (papieren verslag), de kandidatenlijsten liggen voor een ieder ter inzage bij het centraal stembureau. Om deze documenten in te kunnen zien kunt u een afspraak maken bij bureau verkiezingen via het algemeen nummer 0598 652222.   
  • De ingeleverde kandidatenlijsten liggen tot de dag nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten ter inzage.