Let opOp dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. De gemeente veendam is bereikbaar via mail: info@veendam.nl of telefonisch: 0598 652222 (tussen 8.30 en 15.00 uur).

Oekraïne

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Door de situatie in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. De laatste dagen is het aantal vluchtelingen dat eigen huis en haard wegens oorlog en geweld ontvlucht sterk toegenomen. De opvangproblematiek is groot en urgent in ons land. Ook Veendam ziet de noodzaak van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne binnen haar gemeente. Voor de gemeente staat gastvrijheid en barmhartigheid centraal. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan de opvang.

Opvang Veendam

Op verzoek van het Rijk treffen de Veiligheidsregio Groningen en de tien Groninger gemeenten voorbereidingen voor de opvang van duizend Oekraïense vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft besloten positief te reageren op een verzoek voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Binnenkort wordt voormalig Hotel De Veenkoloniën in Wildervank ingericht voor de opvang van ongeveer 75 personen. De locatie is bijna volledig gerenoveerd. De laatste afrondende werkzaamheden vinden momenteel plaats. De gemeente Veendam huurt het gehele pand voor een periode van zes maanden, met een optie om dit met zes maanden te verlengen. Binnenkort worden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. 

Als de tien gemeenten in Groningen deze opvangplekken beschikbaar hebben wordt gekeken naar nóg eens duizend plekken. In totaal gaat het dus om tweeduizend opvangplekken in de provincie Groningen. Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Groningen.

Vragen

Wij begrijpen dat dit bericht vragen bij u oproept. De meestgestelde vragen en antwoorden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen via oekraine@veendam.nl.

Aanbod hulp

De gemeente heeft aanbiedingen voor hulp ontvangen. Wij zijn hier blij mee en we vinden dit hartverwarmend. Wilt u ook helpen? Inwoners die zelf een bijdrage willen leveren kunnen hier meer informatie vinden: Hulp aan Oekraïners: wat kan ik doen? | Russische inval in Oekraïne | Rijksoverheid.nl of Nederland voor vluchtelingen

Aanvullende informatie over de situatie in Oekraïne: Veelgestelde vragen over de situatie in Oekraïne | Nederlandwereldwijd.nl.

Veelgestelde vragen

Waarom is deze opvang nodig?

Veel mensen uit Oekraïne zijn op de vlucht voor oorlogsgeweld. Op verschillende plekken in het land komen Oekraïense vluchtelingen aan. Vanuit het Rijk is ons gevraagd om ook binnen de provincie Groningen te zoeken naar opvangplekken. De gemeente Veendam vindt het belangrijk om deze mensen te helpen. Daarom zoeken we opvanglocaties en vangen we hier mensen op.

Waarom is er voor deze locatie gekozen?

Omdat hier op zeer korte termijn mensen geplaatst kunnen worden en de benodigde faciliteiten aanwezig zijn.

Is er toezicht op de locatie?

Op de locatie is een beheerder aanwezig.

Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)?

Dat is op dit moment nog niet bekend. De gemeente Veendam huurt het gehele pand voor een periode van zes maanden, met een optie om dit met zes maanden te verlengen.

Wanneer komen de eerste Oekraïners naar Veendam?

De verwachting is dat binnen enkele dagen de eerste vluchtelingen komen, maar een exacte datum is niet bekend.

Hoe worden de vluchtelingen geregistreerd en geïdentificeerd?

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven in de vrije termijn. Oekraïners hoeven zich dus niet te melden als zij in Nederland aankomen en hoeven daarom ook niet direct asiel aan te vragen. Ook hoeven zij zich op dit moment niet te melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit hoeft ook niet als de vrije termijn (of visum kort verblijf) al is verlopen.

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op leefgeld of een uitkering?

Nadat een vluchteling uit Oekraïne zich heeft ingeschreven bij de gemeente Veendam ontvangen zij leefgeld van de gemeente. 

Gaan de kinderen naar school?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen hebben altijd recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe. Onder de groep Oekraïners zullen naar verhouding veel kinderen in de leerplichtige leeftijd zijn. Dit stelt het onderwijs landelijk voor een grote uitdaging. Hierbij geldt dat gemeenten en schoolbesturen hun uiterste best doen. Maar houd er rekening mee dat het onderwijs niet voor alle kinderen vanaf dag 1 georganiseerd is.

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

Woonruimte aanbieden

Op de site van de Rijksoverheid vindt u de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners versie 2 (POO). In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 

Hebt u een logeerplek? Meldt u zich dan aan als gastgezin bij Takecarebnb (Nederlands) of Sharemyhome (Engels).

Informatie over het laten logeren van vluchtelingen staat op de website van VluchtelingenWerk.

Hulp voor vluchtelingen

In Nederland zijn vele diverse lokale en particuliere initiatieven om spullen te verzamelen, zowel om aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland te geven, als om naar Oekraïne en/of buurlanden te brengen. Op nederlandvoorvluchtelingen.nl staat een overzicht van wat u kunt doen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Via giro555.nl kunt u geld geven.

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen. Kijk op de pagina “Ja ik wil helpen” op RefugeeHelp.nl voor een overzicht van initiatieven.

Goederen en kleding voor vluchtelingen in buurlanden

Er zijn internationale organisaties die hulp in buurlanden van Oekraïne bieden, die aangeven nu geen behoefte te hebben aan kleding en spullen. Het is namelijk erg duur en logistiek complex om spullen te verzamelen, controleren en op te sturen. In plaats daarvan kiezen zij ervoor om goederen van goede kwaliteit lokaal in te kopen, om zo ook de lokale economie rond conflictgebieden te stimuleren. In Nederland zijn wel diverse lokale initiatieven om spullen te verzamelen en die naar Oekraïne en of buurlanden te brengen. 

Moet een vluchteling uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente?

Ja. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met de gemeente.

Waar vind ik informatie in het Oekraïens?

Op RefugeeHelp.nl staat informatie voor vluchtelingen in hun eigen taal. Ook in het Oekraïens.

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen.

Ook de Stichting Oekraïners in Nederland heeft informatie in het Oekraïens.

Het Rode kruis heeft een WhatsApp hulplijn (06) 48158053. Hier krijgen vluchtelingen antwoord in het Oekraïens of Engels.

Kan een vluchteling uit Oekraïne naar een huisarts of naar een ziekenhuis?

Zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Lees ook: informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.