Werk en financiën

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding waarmee zij dagelijkse behoeften zoals eten (in de particuliere opvang) en kleding kunnen betalen. Aan het ontvangen van leefgeld zijn voorwaarden verbonden.

  • U bent gevlucht uit Oekraïne. 
  • U verblijft in een opvanglocatie.
  • U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Bijgevoegd vindt u meer informatie over inschrijven bij de gemeente.
  • U heeft een identiteitsbewijs.
  • U moet zelf inclusief uw kinderen aanwezig zijn.

Als u in een tijdelijke opvanglocatie van de gemeente woont, ontvangt u op de locatie meer informatie en instructies over de aanvraag van leefgeld.

Bij verblijf in een particuliere opvanglocatie, ontvangt u voor de 1e van de maand volgend op uw inschrijving een uitnodiging. Hierin staat waar en wanneer u zich kunt melden en welke documenten u moet meenemen, zoals uw paspoort en bewijs van inschrijving.

Hoogte van het leefgeld

De hoogte van het leefgeld hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u in de gemeentelijke opvang verblijft, dan ontvangt u, zoals door de landelijke overheid is besloten, een vergoeding voor kleding en persoonlijke uitgaven van €55 per maand. In de particuliere opvang ontvangt u ook een vergoeding voor voeding van €205 per maand. Woont u bij een gastgezin, dan heeft u recht op een extra vergoeding. Dit geld kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U kunt het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. Gasthuishoudens ontvangen zelf geen vergoeding van de overheid.

De extra vergoeding bedraagt voor een volwassene €215 per maand en voor ieder afzonderlijk kind €55 per maand.
LET OP: Als u betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. U meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Als de gemeente heeft vastgesteld dat u recht heeft op leefgeld, ontvangt u de eerste bijdrage. Vervolgens zal het op de 1e dag van de maand worden uitgekeerd.