Zorg en gezondheid

Infectieziekten

GGD Groningen volgt de landelijke richtlijnen voor Oekraïense vluchtelingen. Als er vanuit de rijksoverheid daarin veranderingen zijn, dan gaan we daarin mee. Locatiecoördinatoren kunnen op de opvanglocaties een signalerende functie op zich nemen. Zij kunnen als dat nodig is doorverwijzen naar een huisarts die onderzoek kan doen.

COVID-19

Oekraïners kunnen gratis gebruik maken van de corona test- en vaccinatiemogelijkheden van de GGD. Alle informatie over testen en vaccineren tegen COVID-19 is te vinden op de website.

Informatie in het Oekraïens over het maken van een (individuele) vaccinatieafspraak is te vinden via prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/ua  

In het Russisch is dit prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/ru

Rijksvaccinatieprogramma

Baby’s en kinderen komen in aanmerking voor het Rijksvaccinatieprogramma. Noodzakelijk is dat zij staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Wanneer ze in de BRP staan dan zijn zij automatisch bij ons bekend. De medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD nodigen kinderen met hun ouders met een brief uit op het consultatiebureau. Prioriteit ligt eerst bij de kinderen van 0 – 2 jaar.

Informatie hierover in het Oekraïens rijksvaccinatieprogramma.nl/vertaling-oekraiens-folder-bescherm-je-kind 

Gevaar op verdrinken

We vragen uw aandacht voor het gevaar op verdrinken rondom opvanglocaties. In Nederland is veel water en de zomer staat voor de deur. Niet iedereen is zich bewust van de gevaren van open water. Onbekend is of Oekraïense kinderen zwemonderwijs krijgen. Meer informatie over zwemveiligheid is te vinden op de website van het COA.  

Veel algemene informatie kunt u vinden op https://ggdghor.nl/thema/vluchtelingen-oekraine/