Veilig 2023 in!

Oud en Nieuw gaat jaarlijks gepaard met feest en vuurwerk. De gemeente Veendam wil graag dat Oud en Nieuw veilig verloopt. Er zijn een aantal spelregels rondom het afsteken van vuurwerk, carbidschieten, oudejaarsvuren en oudejaarsfeesten.

Vuurwerk 

Vuurwerk hoort bij de traditie van Oud en Nieuw. Om overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken, omdat het voldoet aan de wettelijke eisen. 

Afsteken 

Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om op 31 december vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur goedgekeurd consumentenvuurwerk af te steken. Buiten deze tijden om is het afsteken van vuurwerk verboden. Ook geldt dat vuurwerk nooit mag worden afgestoken waar het gevaar, schade of overlast kan opleveren. 

Vuurwerkbril 

Bescherm je ogen en draag een vuurwerkbril! Niet alleen bij het afsteken van vuurwerk, maar ook wanneer je ernaar kijkt. Vuurwerkbrillen voor kinderen en volwassenen zijn op veel plekken voor een klein bedrag verkrijgbaar. 

Zwaar vuurwerk is explosief!

Zwaar vuurwerk is explosief, levensgevaarlijk en niet voor niets illegaal. Als dit vuurwerk is opgeslagen in een woning, garagebox of schuur loopt de omgeving gevaar. Het vuurwerk kan te vroeg afgaan en is vaak veel krachtiger dan men denkt. De meeste vuurwerkverwondingen komen door illegaal vuurwerk. En niet alleen degene die het vuurwerk afsteekt, raakt gewond. Zwaar vuurwerk wordt ook vaak gebruikt voor vernielingen. De gemeente wil de schade als gevolg van vuurwerk terugdringen. Wie schade veroorzaakt door afsteken van vuurwerk heeft kans op een sanctie.

Melden

Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat nog niet is toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? Ziet u dat iemand schade veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk? Bel dan de politie (0900-8844). Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Is er sprake van een heterdaadsituatie? Bel dan 112!

Carbidschieten

Carbidschieten is een traditie in onze regio. Om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat, gelden er regels waar iedereen zich tijdens het carbidschieten aan moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten mag alleen als er voor 5 december 2022 een melding is gedaan bij de gemeente. 

Melding 

Wilt u tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan voor 5 december 2022 een melding bij de gemeente. Voor het carbidschieten gelden de volgende spelregels: 

 • Carbidschieten mag alleen op 31 december van 10.00 tot 18.00 uur. 
 • Alleen melkbussen met een maximale inhoud van 60 liter zijn toegestaan 
 • De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door een deksel 
 • De plaats vanaf waar geschoten ligt: 
  • op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing 
  • op een afstand van ten minste 300 meter van zieken- bejaarden-, verzorgingsinrichtingen en dergelijke 
  • op een afstand van ten minste 300 meter van dierenpensions, asielen, veehouderijen en andere plaatsen waar dieren gehouden worden 
 • Er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbidschieten, waarvan één 18 jaar of ouder is die er voor zorgt dat de voorschriften en voorwaarden worden nageleefd 
 • De melding is voorzien van een kaart waarop de locatie van het carbidschieten is ingetekend 
 • Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen 
 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden 
 • Er sprake is van een zekere mate van verlichting 
 • Als er niet op eigen terrein of gemeentegrond wordt geschoten moet er bij de melding een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein worden meegezonden 

Controle door politie en gemeente

De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd en controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente erop af. Bij de constatering dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is. 

Oudejaarsvuren

Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan zonder toestemming van de gemeente. 

Schade

Het verbod is er niet voor niets: een oudejaarsvuur veroorzaakt veel schade aan bijvoorbeeld asfalt, bomen of beplanting. Deze schade moet hersteld worden en die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar. Een oudejaarsvuur kan bovendien gevaarlijk zijn voor omstanders of omliggende panden. De rook kan voor veel overlast zorgen. 

Vervoer en opslag brandbaar materiaal

In de APV van de gemeente Veendam staat dat het verboden is om van 31 december 12.00 uur tot 1 januari 12.00 uur brandbaar materiaal te vervoeren of bij zich te dragen. Hieronder vallen onder andere bankstellen, fauteuils, stoelen en overige huisraad, houten kratten, pallets, kisten, kerstbomen en autobanden. Doet u dit wel? Dan is de politie of de gemeentelijke toezichthouder bevoegd om deze materialen en het vervoermiddel in beslag te nemen. Op het moment dat de politie en/of de gemeente constateren dat ergens materiaal wordt verzameld voor een oudejaarsvuur, wordt actie ondernomen en wordt het materiaal zo snel mogelijk afgevoerd.

Oudejaarsfeesten

Wilt u een oudejaarsfeest organiseren? Meld dit dan tijdig bij de gemeente. Voor een feest in huis, in de garage of tuin heeft u geen vergunning nodig, maar er gelden dan wel een aantal regels. Door een formulier klein evenement in te leveren kunt u dit bij de gemeente melden. Een grootschalig evenement valt onder de vergunningplicht. Vraag dit voor 5 december 2022 aan, zodat vooraf kan worden beoordeeld of een evenement gewenst is en onder welke voorwaarden het evenement kan plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Opening horeca

Voor horecazaken geldt dat zij een apart verzoek moeten indien om langer open te zijn tijdens de jaarwisseling dan de reguliere openingstijden. De individuele ontheffing kan worden verleend tot 06.00 uur. Dit verzoek moet uiterlijk op 5 december 2022 bij de gemeente worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Ruim je vuurwerkafval op! 

Het opruimen van vuurwerkafval is erg belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat één op de vijf ongelukken op Nieuwjaarsdag gebeurt. Kinderen gaan op zoek naar vuurwerk dat het eerder niet deed en steken dat opnieuw aan, met alle gevolgen van dien. Ruim het vuurwerkafval daarom zoveel mogelijk gelijk op. 

Tips! 

 • Maak vuurwerkafval eerst nat voor het opruimen 
 • Nat vuurwerkafval kan gewoon in uw grijze container 
 • Steek oud of beschadigd vuurwerk nooit opnieuw af 
 • Als het goed is, krijgt u van de verkoper van het vuurwerk een speciale (vuilnis)zak mee om het vuurwerkafval in te doen. 

Dus: na het knallen, opruimen met z'n allen! Dat is schoon en wel zo veilig…

Wensballonnen 

Pas op met wensballonnen. Je mag wensballonnen oplaten, maar de brandweer raadt het gebruik ervan af. Wensballonnen veroorzaken namelijk makkelijk brand. Door onder andere wind kunnen ze snel op ongewenste plaatsen terecht komen.