Tijdelijke hulp voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is gestopt per 1 oktober 2021

De Tozo regeling was een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor ondernemers in de corona periode. Deze regeling is niet verlengd en is niet meer aan te vragen.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u ondernemer maar lukt het u vanaf 1 oktober 2021 nog niet om in uw inkomen te voorzien? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor Bbz. Voor meer informatie, zie Bijstand voor zelfstandigen.

Controleren van uw gegevens bij de Tozo

Heeft u als ondernemer gebruik gemaakt van de Tozo? Dan kunnen wij uw gegevens controleren. U krijgt dan van ons een brief waarin we u vragen om gegevens in te leveren. Zo controleren we of u aan de voorwaarden voldoet en of u het juiste bedrag heeft ontvangen. Lever de gevraagde gegevens op tijd in. Lukt dit niet? Laat ons dit dan meteen weten. Daarmee  kunnen we problemen zoals het mogelijk terugvorderen van de Tozo voorkomen.

Aanpak

Waar moet u op letten bij belastingaangifte en toeslagen?

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2021. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2022 een jaaropgave van de uitkering. Heeft u een partner? Dan ontvangt ook die volgend jaar een jaaropgave. De Tozo-uitkering is namelijk een aanvulling op uw gezamenlijke inkomen, de helft van de uitkering is voor uw partner. Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. 

Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat er te weinig belasting wordt afgedragen. In dat geval krijgen u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2021. U krijgt dan minder geld terug of u moet belasting nabetalen.

De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Terugbetalen Tozo-bedrijfskrediet vanaf 1 januari 2022

Heeft u vanuit de Tozo een bedrijfskrediet ontvangen? Dan begint u vanaf 1 januari 2022 met het terugbetalen hiervan. In juli 2021 heeft u hierover een informerende brief ontvangen. In het najaar van 2021 ontvangt u van ons een brief met de aflossingsbedragen en termijnen.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.