Aandachtspunten Tozo-ontvangers

De hoofdlijnen waar Tozo-ontvangers rekening mee moeten houden aan het einde van 2021.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar

Had u een Tozo 1, Tozo 2, 3, 4 en/of Tozo 5 uitkering? Houd rekening met de volgende zaken:

Controle

De gemeente gaat controleren of u recht had op de Tozo. Mogelijk vraagt de gemeente aanvullende bewijsstukken op over bijvoorbeeld het urencriterium of uw inkomen (uit onderneming). Lever deze bewijsstukken op tijd aan.

Financiële aandachtspunten

  • Ontvangt u een eindejaarsuitkering, 13e maand of winstdelingsregeling? Geef dit, net als overige wijzigingen in uw inkomen, op bij uw gemeente als inkomen. De maanden die betrekking hebben op uw Tozo-uitkering worden verrekend met uw uitkering.
  • Moet u een Tozo-uitkering terugbetalen? Doe dit dan zoveel mogelijk dit jaar en voorkom extra kosten. Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2021 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2022, dan kan de gemeente het bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met  een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze extra kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via uw belastingaangifte. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst .

Belastingaangifte

Doe in 2022 aangifte inkomensbelasting en geef daarbij uw Tozo-uitkering als inkomen op.

  • Heeft u of uw partner inkomen uit loondienst of uitkering tijdens de periode dat u een Tozo-uitkering ontvangt? Let op: U heeft mogelijk te weinig belasting betaald dit jaar. Daarom moet u mogelijk volgend jaar bij de aangifte extra inkomstenbelasting betalen. Zet hier alvast geld voor apart. (meer informatie onder op de pagina Tozo-uitkering en een partner? van de Rijksoverheid).

Geef wijzigingen door

Bent u ondernemer en heeft u van de gemeente een Tozo-uitkering ontvangen? Dan moet u wijzigingen meteen doorgeven. Als er iets in uw situatie wijzigt, moet u dit aan ons doorgeven. De verandering kan namelijk van invloed zijn op uw  uitkering.

Ook als de Tozo-uitkering inmiddels is gestopt, moet u wijzigingen  meteen doorgeven. Dit geldt voor inkomsten uit uw onderneming over de maanden waarover u Tozo hebt ontvangen. Bij de aanvraag heeft u een schatting gemaakt van uw te verwachte inkomen. De daadwerkelijke inkomsten moet u binnen 6 weken aan ons doorgeven. Wijzigingsformulier Tozo.

Het inkomen wordt toegerekend aan de maanden waarop het betrekking heeft en is daarmee van invloed op het inkomen in die maanden waarover u Tozo heeft ontvangen. Dit wordt verrekend met uw uitkering. Als de uitkering als is uitbetaald, dan wordt de teveel betaalde teruggevorderd. Was het daadwerkelijke inkomen lager dan wat u als schatting heeft doorgegeven? Dan wordt er nabetaald. 

Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2021 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2022, dan kan de gemeente het bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dit heet bruteren. Deze extra kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via uw belastingaangifte.