Bouwverkeer

Voor de werkzaamheden aan het sportpark maakt het bouwverkeer gebruik van de inrit van het sportpark vanaf de Langeleegte. Voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen maakt het bouwverkeer gebruik van de Raadsgildenlaan. Met de bouwaannemer zijn afspraken gemaakt en worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen en overlast te beperken. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van een tijdelijke inrit en vindt bij bijzonder transport begeleiding van het bouwverkeer plaats.

Tijdelijke inrit

Er wordt een tijdelijke inrit aangelegd om het bouwverkeer naar de bouwlocatie zo veel mogelijk te scheiden van vooral het fietsverkeer op de Robijnlaan en van het andere verkeer dat gebruik maakt van de bestaande inritten/ingangen naar de scholen. Voor de tijdelijke inrit wordt een tijdelijke dam aangelegd. Hierdoor wordt het bouwverkeer achter het rode schoolgebouw en bijbehorende parkeerterrein langs geleid. Om dit mogelijk te maken worden een aantal bomen gekapt. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Als de bouw klaar is wordt de bouwplaats opgeruimd en de tijdelijke inrit met dam verwijderd. Daarna worden nieuwe bomen geplant ter vervanging van de gekapte bomen.

Verkeersbegeleiding

In het contract met de aannemer is opgenomen dat er rekening gehouden moet worden met het verkeer vanuit de wijk en schoolgaande kinderen. Vooral tijdens de piekmomenten (begin van de dag, tussen de middag en rond drie uur) moet de aannemer extra alert zijn. De aannemer gaat, wanneer er sprake is van het bijzonder en zwaar bouwverkeer, het bouwverkeer begeleiden vanaf de Raadsgildenlaan tot op de bouwplaats. Lossen gebeurt alleen op de bouwplaats en niet langs de weg.