Gasopslag

Bij Zuidwending wordt aardgas opgeslagen in ondergrondse zoutlagen. EnergyStock B.V. heeft hier vijf zoutcavernes en een bovengrondse installatie in gebruik. Het aardgas in de cavernes wordt voornamelijk gebruikt om het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas op te vangen. Bij het realiseren van de cavernes werkt EnergyStock B.V. nauw samen met Nouryon (voorheen AkzoNobel).

Schade als gevolg van de gasopslag?

Heeft u schade aan uw woning en denkt u dat deze schade het gevolg is van de gasopslag bij de aardgasbuffer Zuidwending? Meldt dit dan bij Energystock.

Meer weten?

Meer informatie over zoutwinning en de schadeafhandeling is te vinden op de volgende websites: