Gemeente Veendam dient zienswijze in op winningsplan Nedmag

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ontwerpbesluiten opgesteld voor de instemming met het winningsplan 2018 Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen voor op de locatie WHC-1 van Nedmag. Op dit besluit heeft de gemeente Veendam een zienswijze ingediend.

De zienswijze (pdf, 440 kB) is ingediend namens het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Veendam.

Tot 24 juli 2020 kunnen zienswijzen worden ingediend op het besluit van de minister. Meer informatie hierover is te vinden op mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag.