Minister van Economische Zaken en Klimaat neemt ontwerp-besluit winningsplan Nedmag

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ontwerpbesluiten opgesteld voor wijziging van de instemming met het winningsplan 2018 Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen voor op de locatie WHC-1 van Nedmag. Van donderdag 11 juni 2020 tot vrijdag 24 juli 2020 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. Eenieder kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Verzoek

Nedmag B.V. heeft een verzoek tot instemming met het Winningsplan 2018 en twee aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister heeft besloten tot een gecoördineerde behandeling van het in november 2018 ingediende winningsplan en de twee bijbehorende aanvragen voor omgevingsvergunningen. Deze drie ontwerpbesluiten worden tegelijk gepubliceerd vanaf 11 juni 2020 tot vrijdag 24 juli 2020. 

Stukken inzien

U kunt van donderdag 11 juni 2020 tot vrijdag 24 juli 2020 de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken inzien op mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag en op het gemeentehuis tijdens de openingstijden

Zienswijze indienen

Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerp-instemmingsbesluit en het daarbij behorende winningsplan. U kunt op alle drie de ontwerpbesluiten, eventueel los van elkaar, een zienswijze indienen. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken. Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden op mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwerpbesluiten, documenten en procedure is te vinden op mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag