Zoutwinning

Onder Veendam zijn dikke zoutlagen van soms wel honderden meters dik te vinden. Deze zoutlagen zijn ontstaan doordat miljoenen jaren geleden het water uit binnenzeeën is verdampt, waarna het zout achterbleef. In Veendam wint Nedmag magnesiumzout.

Zout wordt in ons land gewonnen door oplosmijnbouw. Diep in de grond zit een zoutlaag. Hier wordt zoet water ingebracht, waarin het zout oplost. Het zoute water (pekel) wordt opgepompt. Het water wordt verdampt en droog zout blijft over. Het zout is onder andere bestemd voor consumptie, en wordt gebruikt als onthardingszout, strooizout en grondstof voor de chemische industrie.

Schade als gevolg van zoutwinning?

Heeft u schade aan uw woning en denkt u dat deze schade het gevolg is van zoutwinning? Meldt dit dan bij Nedmag. Uw schademelding zal vervolgens door een onafhankelijk onderzoeksbureau worden beoordeeld. 

Meer weten?

Meer informatie over zoutwinning en de schadeafhandeling is te vinden op de volgende websites:

Actueel

Pagina winningsplan Nedmag

Documenten