Aanwijzingsprocedure lokale media-omroep geopend

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft op 30 augustus 2022 de aanwijzingsprocedure voor de positie van lokale publieke media instelling voor de gemeente Veendam opengesteld.

Mediabedrijven die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale publieke omroepinstelling van de gemeente Veendam kunnen tot uiterlijk 30 november 2022 een aanvraag indienen bij het CvdM.

Het Commissariaat wijst per gemeente maar één omroep aan die een licentie krijgt voor een periode van vijf jaar. Voordat het Commissariaat een besluit over een aanwijzing kan nemen, geeft de gemeenteraad van Veendam hier een advies over.

Aanwijzing

De Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën, RTV1, heeft een aanvraag ingediend bij het Commissariaat van de Media om een aanwijzing te krijgen voor de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Borger-Odoorn. RTV1 is de huidige lokale publieke media-instelling van de gemeenten Veendam en Stadskanaal. De aanvraag van RTV1 voorziet dus in een gebiedsuitbreiding naar de gemeente Borger-Odoorn. 

Aanvraag

Het Commissariaat heeft de aanvraag in behandeling genomen. Het feit dat de aanvraag van RTV1 in behandeling is genomen, brengt met zich mee dat de aanwijzingsprocedure voor de gemeenten Veendam en Stadskanaal per direct is opengesteld. Dat betekent dat - naast RTV1 - ook eventuele andere gegadigden een aanvraag kunnen indienen ter verkrijging van een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor deze gemeenten. 

Meer weten?

Iedereen kan een aanvraag doen, u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u een aanvraag doen of wilt u meer weten over de procedure? Ga dan naar: cvdm.nl