College van B en W van Veendam neemt afstand van berichtgeving over wietfabriek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam neemt afstand van de berichtgeving van het Dagblad van het Noorden op 14 november 2022 over de vestiging van het bedrijf Q-farms in Veendam. Het artikel bevat feitelijke onjuistheden en schetst een verkeerd beeld van het proces.

Veiligheid

In dit proces is de inzet van het college geweest om mee te werken aan de vestiging van het bedrijf, mits de veiligheid voor de inwoners van Veendam gegarandeerd is. Daarover is burgemeester Link meerdere malen in gesprek geweest met de betrokken ministers. De burgemeester heeft een adviserende rol rondom de conceptaanwijzing voor een teeltlocatie in zijn gemeente. Nadat de minister van Justitie en Veiligheid de veiligheid had gegarandeerd, waren er geen formele bezwaren tegen de vestiging van een teeltbedrijf binnen de gemeente. 

In het artikel wordt gesproken over morele bezwaren die burgemeester Link zou hebben tegen de vestiging van het bedrijf vanwege zijn geloofsovertuiging. Daarnaast wordt gesteld dat de burgemeester door de minister van Justitie en Veiligheid is opgedragen zijn handtekening te zetten.  Burgemeester Link: “Dit zijn feitelijke onjuistheden. De fractievoorzitters, het college en ik hebben in dit gehele proces de veiligheid van inwoners van de gemeente centraal gesteld. Daar heb ik ook naar gehandeld.”

Procedure

Het bedrijf heeft op 4 februari 2022 de aanwijzing van de betrokken ministeries ontvangen. Op 29 juli 2022 is er door het bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Op 11 november 2022 is de omgevingsvergunning verleend. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen er binnen 6 weken bezwaarschriften worden ingediend tegen de verleende vergunning. Begin november 2022 is een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van de grond. 

Voorwaarde

Zoals eerder aangegeven is veiligheid van de inwoners de belangrijkste voorwaarde voor het college. Daarom is bij de vergunningverlening een standaardprocedure gestart in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB). Dit is een standaardprocedure bij risicovolle sectoren.