Nieuwe leden voor de raadscommissies

Op 4 juli werden nieuwe leden voor de raadscommissies benoemd.

Raadscommissies zijn een adviesorgaan, onder meer ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad; ook kunnen in beeldvormende- en informerende zin beleidsstukken worden besproken. 

Naast raadsleden, kunnen fractie-ondersteunende leden (die op de kieslijst van de diverse politieke partijen hebben gestaan) zitting nemen in deze commissies. De gemeente Veendam telt twee raadscommissies: Raadscommissie Sociaal Domein en Raadscommissie Fysiek.

Kijk voor meer informatie op veendam.nl/Raadscommissies

Benoeming commissieleden 2022