Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij bedrijf in Wildervank

Op een biologisch legpluimveebedrijf in Wildervank is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd.

Op het erf ligt ook een tweede pluimveebedrijf. Dat wordt ook geruimd, omdat de kans zeer reëel is dat deze ook is besmet. Beide bedrijven werden al intensief gemonitord door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), omdat ze op 100 meter afstand liggen van een pluimveebedrijf waar op 29 september vogelgriep werd vastgesteld.

Binnen de 1-kilometerzone van het biologische pluimveebedrijf dat nu is besmet, bevindt zich nog één ander pluimveebedrijf. De dieren op dit bedrijf worden onderzocht door de NVWA en 14 dagen intensief gemonitord door GD. In de 3 kilometerzone liggen 6 bedrijven met pluimvee die eveneens op vogelgriep worden onderzocht door de NVWA. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 22 bedrijven met pluimvee. In dit gebied gelden al strenge maatregelen, waaronder een ophokplicht, afschermplicht en een vervoersverbod. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.