Vogelgriep vastgesteld in Wildervank

In Wildervank is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd.

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 3 andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen daarnaast nog 21 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt een ophokplicht, afschermplicht, en vervoersverbod. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Vervoersverbod

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het met vogelgriep besmette bedrijf in Wildervank. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.