Inzameling kerstbomen

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 januari 2023 worden de kerstbomen door de gemeente opgehaald. Er mogen geen emmers, kruizen of iets dergelijks aan de stam van de bomen zitten.

Legt u de kerstbomen zoveel mogelijk naast de aanbiedplaats van de container(s)? Let er dan wel op dat de huisvuilcontainers vrij blijven staan. Leg dus geen kerstbomen tegen de container!