Berry Link stopt als burgemeester Veendam

Berry Link stopt per 1 juli a.s. als burgemeester van Veendam. Het vertrek is in goed overleg met de gemeenteraad tot stand gekomen.

Link: “Elke dag heb ik met veel plezier en enthousiasme alle facetten vervuld van het burgemeestersambt: als voorzitter van raad en college, bestuurder, portefeuillehouder, burgervader en met collega-burgemeesters binnen de samenwerking in de regio.”

Ander type burgemeester

“Persoonlijke afwegingen hebben mij doen besluiten om te vertrekken. Daarbij speelt ook de overweging dat de invulling van de burgemeestersfunctie in Veendam niet altijd in overeenstemming verloopt met de wijze waarop ik daar vorm en inhoud aan wil en kan geven. Veendam is een prachtige gemeente, maar daar hoort een ander type burgemeester bij. Na rijp beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn toekomst hier niet ligt. De komende tijd ga ik mij nader beraden op een nieuwe positie binnen het openbaar bestuur.” 

Het besluit staat geheel los van de woonplaatsontheffing die Link tot 15 september 2023 van de raad heeft gekregen om zich in Veendam te vestigen. De afgelopen tijd is er in de (social) media gespeculeerd of Link zich wel in Veendam zou gaan vestigen. Los van het feit dat hij per augustus een optie op woonruimte heeft, is hij toch tot bovengenoemde conclusie gekomen.

Gemeenschap dierbaar

“De Veendammers zijn mij in de korte tijd heel dierbaar geworden. Met velen heb ik goede banden kunnen opbouwen. Deze prachtige en interessante functie – die ik in Veendam nu bijna twee jaar vervul – heb ik als een verrijking van mijn burgemeestersloopbaan ervaren voor nu en de toekomst.”

Trots delen en uitdragen

Berry Link werd op 15 september 2021 geïnstalleerd. Daarmee had de gemeente Veendam weer een door de Kroon benoemde burgemeester. Commissaris van de Koning René Paas omschreef Link als burgemeester “die trots wil delen en uitdragen, die zelf ook durft te ondernemen en te pionieren. Die niet bang is om zijn nek uit te steken of iets nieuws te beginnen.”

Betreuren en respecteren

De gemeenteraad betreurt de beslissing van burgemeester Link, maar zegt zijn besluit ook te kunnen respecteren. De raad wenst hem alle goeds toe in het openbaar bestuur.

De komende weken neemt de eerste loco-burgemeester, wethouder Henk Jan Schmaal, de burgemeesterstaken over. Verwacht wordt dat de Commissaris van de Koning binnenkort een waarnemend-burgemeester zal benoemen.