College van B en W stelt subsidie vast na succesvolle pilot Jeugdhulp op School (JOS)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft de subsidie Jeugdhulp Op School (JOS) vastgesteld. Team050 en Cosis hebben deze subsidie ontvangen voor het vormgeven en uitvoeren van de pilot Jeugdhulp Op School op twee basisscholen in Veendam. De pilot was succesvol.

Vanaf maart 2022 heeft de gemeente Veendam samen met basisscholen OBS Noorderbreedte en CBS de Kern een succesvolle pilot gedraaid met Team050 en Cosis voor Jeugdhulp op School (JOS). De gemeente Veendam heeft Team050 en Cosis gevraagd om de rol van JOS-er vorm te geven. Via deze samenwerking werd ervaring opgedaan, werd er geleerd en kon de opgedane kennis en ervaring ingezet worden voor de algemene voorziening ambulante jeugdhulp, het Jeugd Expertisepunt (JEP). De pilot werd bekostigd met middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs: middelen die gemeenten ontvangen om scholen te helpen bij de aanpak van coronavertragingen. Het gaat om een subsidie van respectievelijk €58.500 voor Team050 en €76.500 voor Cosis.

Laagdrempelig aanspreekpunt

Door de inzet van een gespecialiseerde jeugdhulpverlener (JOS-er) op basisscholen is een laagdrempelig aanspreekpunt voor de ouders, leerkrachten én kinderen beschikbaar. Ze krijgen op school hulp van de JOS-er zodat problemen snel en effectief worden opgelost. De meest voorkomende ambulante jeugdhulp in Veendam is vanaf april 2023 geregeld via een algemene voorziening die toegankelijk is voor alle jeugdigen van Veendam, het JEP. Daaronder valt de jeugdhulp op school. Op basis van de positieve resultaten van de pilot wordt de inzet van de JOS-er verlengd op OBS Noorderbreedte en CBS de Kern. De ervaringen die opgedaan zijn in de pilot zijn input voor ontwikkeling van een vorm van jeugdhulp op alle scholen. 

Wethouder Ans Grimbergen: “Het is erg fijn voor kinderen, ouders, leerkrachten en het schoolteam om met een vertrouwd gezicht te kunnen werken, die altijd op dezelfde dag aanwezig is. Het heeft minder doorverwijzingen naar zwaardere jeugdhulp opgeleverd, en niet te vergeten 0 thuiszitters!” #bewegingvannul #bewegingvan0

Eerst kijken wat JOS kan doen en dan pas kijken we verder

Kinderen met (kleine en grote) problemen gaan, samen met hun ouders, eerst in gesprek met de JOS-er. Meestal lost de JOS-er zelf de problemen op met het kind en ouders, in sommige gevallen verwijst de JOS-er door naar een andere aanbieder van jeugdhulp. Door de korte lijnen tussen de JOS-er en JEP wordt de jeugdhulpverlening daadkrachtig ingezet. 

Team050: “De jeugdhulp is niet alleen sneller beschikbaar, maar ook de verwijzing naar jeugdhulp buiten school kon in een aantal gevallen voorkomen worden. En dat betekent minder wachtlijsten, en misschien wel het belangrijkste: meer hulp voor kinderen met minder gedoe.” 

Ervaringen

Ouders geven aan blij te zijn met de betrokkenheid van de JOS-er. Was die er niet geweest, dan hadden ze specialistische hulp gezocht. De kinderen ervaren de gesprekken als fijn en begripvol, ze weten de JOS-er te vinden als zij daar behoefte aan hebben.