Groen licht voor ontwikkeling duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis

De gemeente Veendam gaat aan de slag met de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis. De gemeenteraad heeft maandag 6 maart 2023 ingestemd met een scenario waarin wordt voorzien in centrale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Veendam en centrale huisvesting van de ambtelijke organisatie.

Op 1 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling De Kompanjie van de gemeenten Pekela en Veendam opgeheven en zijn beide gemeenten als zelfstandige organisaties verder gegaan. Hierdoor is een natuurlijk moment ontstaan om een huisvestingsplan op te stellen.

Toegankelijk en dichtbij

Het doel is een toekomstbestendige, klantgerichte dienstverlening voor iedereen. De gemeente wil zichtbaar en gastvrij zijn voor haar inwoners. De dienstverlening moet daarom toegankelijk en dichtbij zijn. De inwoners weten waar ze de gemeente kunnen vinden, op welke locatie en in welk gebouw ze terecht kunnen.

Hybride werken

Een vernieuwde huisvesting moet de identiteit van Veendam weergeven, nabijheid en ontmoeting stimuleren, zichtbaar en gastvrij zijn en een moderne, groene en lichte werkomgeving kennen. In deze nieuwe situatie moeten de ICT, het klimaat, hybride werken en duurzaamheidsdoelstellingen zijn verwerkt. Er wordt een duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis ontwikkelt aan het Raadhuisplein 5 in Veendam.

BWI-gebouw

De gemeente is voornemens om het BWI-gebouw af te stoten. De medewerkers van Sociaal Domein die op dit moment de werkplek hebben in het BWI-gebouw gaan dan naar het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Het scenario voorziet in een uitbreiding van 780 m2 vloeroppervlakte van het huidige gemeentehuis. De huidige raadzaal blijft gehandhaafd en in gebruik. 
De gemeenteraad heeft ingestemd met een krediet van € 10,7 miljoen voor de uitwerking van het huisvestingsplan. Het huisvestingsplan omvat een projectmatige aanpak tot de oplevering begin 2026 van het vernieuwde gemeentehuis aan het Raadhuisplein 5 in Veendam.