Omgeving kan reageren op het onderzoeksplan voor Waterstofnetwerk Groningen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie) zijn van plan om een landelijk waterstofnetwerk aan te leggen. Onderdeel hiervan is het waterstofnetwerk in Groningen. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven wat er wordt onderzocht tot in welk detail en hoe dat wordt gedaan. U kunt hier nu op reageren! Wilt u meer weten? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten.

Waarom een waterstofnetwerk?

In Nederland werken we samen aan een duurzame toekomst. Een belangrijk doel daarbij is de transitie naar een CO2-vrij energiesysteem. Te veel uitstoot van CO₂ is schadelijk voor het milieu en het klimaat. Ongeveer 25% van de uitstoot komt uit de industrie en kan omlaag door bijvoorbeeld processen in de industrie elektrisch te maken. Waar elektrificatie niet mogelijk is, is een CO₂-vrij gas nodig om de uitstoot te verlagen. Bijvoorbeeld waterstof. De industrie kan namelijk waterstof inzetten als grond- en brandstof. Het moet daarvoor wel beschikbaar zijn voor de industrie. Daarom is een waterstofnetwerk in Nederland nodig. Hiermee kan waterstof worden vervoerd door het land, zodat vraag en aanbod met elkaar zijn verbonden.

Hergebruik van aardgasleidingen 

In Groningen kunnen op veel plekken bestaande aardgasleidingen worden hergebruikt. Voor bepaalde delen is het niet mogelijk om bestaande leidingen te gebruiken. Daar worden nieuwe leidingen gelegd. We onderzoeken de komende periode zorgvuldig de opties waar deze leidingen kunnen liggen. 

Gasunie Waterstofnetwerk Groningen

Wat gebeurt er nu?

Voordat er wordt begonnen met de aanleg van het waterstofnetwerk zijn een ruimtelijk besluit over de locatie van de leiding en verschillende vergunningen en ontheffingen nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure tot het maken van een besluit. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een van de stappen die we zetten en vormt de basis voor de onderzoeken voor dit project. Hierin leest u welke alternatieven voor de route ze gaan onderzoeken en welke omgevingsaspecten worden onderzocht. Van 8 september tot en met 19 oktober kunt u dit document lezen en erop reageren. 

Kom naar de informatiebijeenkomst!

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services organiseren vier informatiebijeenkomsten. U kunt op locatie informatie bekijken, vragen stellen en reageren op het document. U kunt vrij in- en uitlopen. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

De bijeenkomsten zijn op:

  • Dinsdag 26 september van 19:00 tot 21:00 uur in Hotel Ekamper in Roodeschool
  • Woensdag 27 september van 19:00 tot 21:00 uur in het multifunctioneel centrum Siddeburen
  • Woensdag 4 oktober van 19:00 tot 21:00 uur in Theater VanBeresteyn in Veendam
  • Donderdag 5 oktober van 19:00 tot 21:00 uur in Centrum Kabzeël in Appingedam 

Meer informatie over de informatiebijeenkomsten, de stappen in het proces en hoe u kunt reageren leest u op de website van RVO: rvo.nl/waterstofnetwerk-groningen. Meer informatie over het project zelf vindt u op de website van Hynetwork Services: hynetwork.nl/groningen